0/ 5 0 đánh giá

Headspace: Hướng Dẫn Thiền Định (Phần 1) - Headspace: Guide to Meditation (Season 1) tập 3 , Season 1, Headspace: Guide to Meditation (Season 1) 2021

Trong suốt tám tập phim hoạt hình, Andy Puddicombe – cựu tu sĩ Phật giáo và là người đồng sáng lập ứng dụng thiền Headspace được yêu thích trên toàn cầu – đưa người xem đến với những lợi ích và khoa học đằng sau thiền định.

https://phimgi.net:8443/xem-phim/headspace-huong-dan-thien-dinh-phan-1-headspace-guide-to-meditation-season-1-tap-3-server-13

[X]